تبلیغات
ساناز قدسی - نقاشی های عجیب با موادی غریب!
نقاشی های عجیب با موادی غریب!
  • موضوع » تصویرسازی و نقاشی

روزگار نو: آخرین بار کی از فلاپی استفاده کردید؟ ما معمولا همان استفاده ای را از آن می کنیم که متداول است.
نیک جنتری برخلاف معمول از فلاپی استفاده دیگری کرده است. ما با فلاپی، اطلاعات ذخیره می کنیم اما نیک با آن نقاشی می کند تا به ما بگوید: چشم ها را باید شست، شاید بتوان جور دیگر هم دید!
نقاشی با فلاپی
نقاشی با فلاپی

نقاشی با فلاپی

نقاشی با فلاپی

نقاشی با فلاپی

دوشنبه 15 خرداد 1391 09:18 ب.ظ